در شال ابریشمینِ باد (ترجمه‌ی شعرهایی از گاستون وارینگ‌ئی‌ین)

(٢)

سه پَرِ کوچک
سبکبار در فضا:
 پرنده‌ای رهیده...

دو پر کوچک
بر کلاه نمدین تو:
 خنده‌ای بوسیده

یک پر کوچک
در جوهردان من:
 قافیه‌ای در بند...

 

دو احساس از دریا
صبحگاهان:
در صدفی کوچک مثل جودانه‌ای
دریا دانه‌ای اشک بر جا می‌گذارد
و آفتاب لبخندی

 

شامگاهان:
دریا، بانویی محتاط،
تا می‌زند و باز تا می‌زند
خش‌خش‌کنان موج‌های ابریشمی را

 

 

چهار احساس از زمستان
شبنمِ سپید، خورشیدِ خونین
بر شیشه‌های پنجره
هوا سنگی بلورین

***

بارانِ صبحگاهی:
سری به‌روی بالشی
لبخندی میان اشک‌ها...

***

روشناییِ گل‌رنگی از لابه‌لای ابرها
روز دی‌ماه است:
عشقی گل‌رنگ و خاکستر
دیرهنگام در زندگی

***

برگ‌ها را و گِل‌ولای را می‌خلد
هزاران‌هزار سوزن لطیف:
بارانِ پیر گرمِ بافتن است

/ 3 نظر / 18 بازدید
پروانه

در غریو سنگین ماشین ها و اختلاط اذان و جاز اآواز قمری کوچکی را شنیدم، چنان که از پس پرده یی آمیزه ی ابر و دود تابش تک ستاره یی. آشنا شدن با یک اثر جدید خوب تو این آشفته بازار مثل تابش همون تک ستاره هس. مرسی.