# شعرهای_نو_از_شاعران_کهن

شعرهای نو از شاعران کهن (شعرهایی از ابوالفضل بیهقی، شاعر هزارساله)

(۴) کار از درجه‌ی سخن به درجه‌ی شمشیر رسید.   (۵) جهان عروسی آراسته را مانست در آن روزگار مبارکش   (۶) مطربان می‌زدند و می‌خواندند...           و شادی و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 818 بازدید