# اسپرانتو

در شال ابریشمینِ باد (ترجمه‌ی شعرهایی از گاستون وارینگ‌ئی‌ین)

(٢) سه پَرِ کوچکسبکبار در فضا: پرنده‌ای رهیده... دو پر کوچکبر کلاه نمدین تو: خنده‌ای بوسیده یک پر کوچکدر جوهردان من: قافیه‌ای در بند...   دو احساس ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 38 بازدید

هیچ نخلی حکایت نمی‌کند (ترجمه‌ی هایکوهایی از تمپو یامادا)

  در آفتاب زمستانیبرگ‌ها به روی دریاچه می‌ریزندهم‌نوایان نشسته‌اند بر قایقی   اکنون مِهی انبوهبرای رسیدن به بندرگاهدوربین بیهوده جست‌وجو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 35 بازدید