گرگ باران دیده (معنا و صورت درست این تعبیر)

می‌گویند «فلانی مث گرگ بارون دیده‌س» ولی مگر گرگی که باران دیده باشد با گرگی که برف یا آفتاب داغ دیده باشد فرقی دارد؟! مگر گرگ باید باران دیده باشد و زیر باران خیس شده باشد تا زرنگ و کارکشته شده باشد؟!

منطقاً صورتِ درست این تعبیر کنایی این است:

«گرگ بالان‌دیده»

(«بالان یعنی دام. این کلمه در شعر عنصری (قرن پنجم) هم به کار رفته است و در عارف‌نامه‌ی ایرج میرزا می‌خوانیم: «همانا گرگ بالان دیده باشی»)

بنابراین، معنایی که به‌نظر درست‌تر می‌رسد این است: گرگی که دام دیده؛ گرگی که در دام افتاده است و این گرگ دیگر آن گرگ ساده‌ی سابق نیست. حالا زبر و زرنگ شده است!

/ 4 نظر / 107 بازدید
درخت ابدی

عالی بود. چیزی مثل "خفه‌خون" که جمال‌زاده "خفقان" دونسته.

سلمان

جالبن این نکته های ساندویچی، نام گذاریش هم به جاست

مهدی

ظاهر آن است که گرگ بچه از باران میترسد و در وقت باران از سوراخ خود برنمی آید هرچند گرسنه و تشنه باشد اما چون گرگی بیرون خانه ٔ خود باشد و از اتفاقات او را باران درگیرد و ببیند از او آفتی و ضرری نمیرسد، بار دیگر دلیر می شود و از باران خائف نمیگردد، و این کنایه از مردم آزموده کار و گرم و سرد عالم چشیده است و در محل ذم مستعمل است...لغتنامه دهخدا