پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

شعرهای نو از شاعران کهن (شعرهایی از ابوالفضل بیهقی، شاعر هزارساله)

(۴) کار از درجه‌ی سخن به درجه‌ی شمشیر رسید.   (۵) جهان عروسی آراسته را مانست در آن روزگار مبارکش   (۶) مطربان می‌زدند و می‌خواندند...           و شادی و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 766 بازدید