کاروَند

(پاتوق اهل قلم)

سطرهایی درخشان از داراب‌نامه‌ی طرسوسی

روایات ملی ایرانیان بسیار بیش از ‌آن است که در شاه‌نامه آمده است. داراب‌نامهها بخشی از این دسته روایات ملی ماست که در شاه‌نامه نیامده و از آن میان داراب‌نامه‌ی طرسوسی لطفی و شکوهی دیگر دارد. چند سطر درخشان از آن را می‌نویسم:

 

چشمه‌ی آبی یافتند که بر روی سبزه می‌غلتید چون مروارید.

 

از خوبی خط که زیر قلم او بیرون می‌آمد تو گفتی که جعد معشوق است تاب اندر تاب و پیچ اندر پیچ و شکن در شکن مسلسل می‌نوشت.

 

جهان تا جهان کشتی بود که بر روی دریا می‌رفت چنان که گفتی ولایتی بر دریا می‌رود.


پانصد مرد را دیدند همه در کشتی‌ها نشسته چون دود می‌آمدند.

 

موج‌ها برخاست هر یکی چند کوهی و چشمه‌ی آفتاب ناپیدا شد  آب دریا برآمدن گرفت.

 

نظر پادشاهان آتش را مانَد و کسی را از آتش نیک نیاید.

  
نویسنده : هومن عباسپور ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ٤ خرداد ۱۳۸٩